Inżynieria przemysłowa

ALL 4 FACTORY posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji, montażu i utrzymaniu urządzeń, wspólnie z:

  • instalacją
  • infrastrukturą towarzyszącą
  • instalacjami elektrycznymi i AKPiA
  • ochroną przeciwwybuchową i przeciwpożarową (spełnienie wymagań ATEX)
  • projektowaniem, prefabrykacją i montażem systemów transportu, załadunku, wyładunku, rozdzielania i pomiaru
  • doborem maszyn i urządzeń
  • modernizacjami oraz naprawami bieżącymi i okresowymi