Projektowanie obiektów przemysłowych

Jako biuro projektowe zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji technicznej od etapu koncepcji, projektu budowlanego, wykonawczego i powykonawczego w branży budowlanej.

Nasze usługi obejmują również projekty wielobranżowe, koordynację międzybranżową oraz nadzór na budowie. Specjalizujemy się w obiektach przemysłowych współpracując z profesjonalnymi firmami branżowymi.

Realizujemy projekty wielobranżowe wszystkich faz inwestycji: od koncepcji, poprzez projekty budowlane, ofertowe, wykonawcze i warsztatowe oraz oferujemy nadzór autorski nad budową.

Opracowaliśmy szereg projektów budynków przemysłowych, użyteczności publicznej i mieszkalnych, jak również obiektów inżynierskich.
Zajmujemy się projektowaniem budynków nowych oraz projektami przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących.

Wykorzystujemy najnowsze technologie wizualizowania w czasie rzeczywistym oraz projektowania w systemie BIM, uzyskując lepszą kontrolę nad procesem budowlanym, koordynacją i przepływem informacji.

projektowanie obiektów przemysłowych

Profesjonalne wielobranżowe usługi w branży budowlanej

1. Od wizji do koncepcji

realizacja założeń i planów Inwestora, zgodnie z normami, przepisami oraz pod względem poprawności rozwiązań techniczno-budowlanych.

2. Opracowanie

wielobranżowego projektu budowlananego - uzgodnienia z rzeczoznawcami, monitorowanie postępowania administracyjnego i uzyskanie pozwolenia na budowę.

3. Projekty

ofertowe - optymalizacja kosztów. Projekty wykonawcze - optymalizacja rozwiązań technicznych - współpraca międzybranżowa. Współpraca z Generalnym Wykonawcą i Inwestorem.

4. Nadzór

nad procesem budowy, rozwiązywanie wyzwań techniczno-budowlanych. Dokumentacja powykownawcza